loading

Opravite servisni pregled in postanite lastnik kartice zvestobe ter prihranite do 15 % pri servisnih storitvah. Za dodatne informacije o kartici zvestobe povprašajte našega servisnega svetovalca. Z veseljem vam bomo svetovali.


Splošni pogoji določajo pogoje pridobitve in uporabe kartice zvestobe »AVTOHIŠA ADRIA« (v nadaljevanju: kartica zvestobe), ki jo izdaja Adria Plus, d. o. o., Podbevškova ulica 13, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: Avtohiša Adria).


Pridobitev in uporaba kartice zvestobe
Kartico zvestobe lahko brezplačno pridobi vsak lastnik vozila (ne glede na znamko), ki želi, da se servisne storitve njegovega vozila opravljajo v Avtohiši Adria in to ustno izrazijo našemu servisnemu svetovalcu. Kartica zvestobe pripada tudi vsakemu našemu kupcu novega ali rabljenega vozila, katero prejme ob prevzemu vozila skupaj s servisno knjižico.
Imetnik kartice zvestobe pred plačilom servisnih storitev opozori servisnega svetovalca, da želi koristiti popuste, do katerih je upravičen in so razvidni iz kartice zvestobe ter v dokaz predloži izpolnjeno kartico zvestobe.


Veljavnost kartice zvestobe in višina popustov
Popust velja samo za imetnika kartice zvestobe in se obračuna na ceno dela le ob predložitvi izpolnjene kartice zvestobe. Na kartici zvestobe mora biti naveden ime in priimek lastnika kartice ter odtisnjen žig in  podpis servisnega svetovalca, ki določata višino popusta, zato ob vsakem opravljenem servisu zahtevajte žig in podpis servisnega svetovalca. Imetnik kartice zvestobe je že prvo leto upravičen do 3% popusta.  Do višjih popustov je upravičen imetnik kartice zvestobe s koriščenjem storitev rednega servisiranja vozila, ki v enem letu  kumulativno znašajo več kot 250 EUR.


Tabela popustov kartice zvestobe Avtohiše Adria

 

LETOPOPUST NA DELOPOPUST NA MATERIAL
1. leto3%3%
2. leto5%5%
3. – 6.  leto10%7%
7.- leto dalje15%10%


Identifikacijo opravljene storitve z zneskom, datumom in podpisom opravi servisni svetovalec.  Za dosego praga prehoda v novo stopnjo popustov  so možni trije prihodi na servis. Ko je dosežen potreben prag prehoda v novo obračunsko obdobje – leto in dosežen nivo storitve 250 EUR, servisni svetovalec prehod evidentira  na kartici z žigom in podpisom.


Doseženi 15% popust na delo in 10% popust na material  se upošteva pri vsakem nadaljnjem rednem servisu.  Popusti se ne seštevajo. Kartica zvestobe velja v Adria Plus, d. o. o., Podbevškova ulica 13, Novo mesto.


Prenosljivost in sprememba kartice zvestobe
Kartica zvestobe je vezana na osebo, zato je na njej zabeležen ime in priimek imetnika vozila. Avtohiša Adria  si pridržuje pravico, da lahko kartico zvestobe kadarkoli in brez navedbe razlogov ukine ali spremeni pogoje, kar objavi na spletni strani www.avtohisa-adria.si, 8 dni pred ukinitvijo oz. spremembo, in po tem roku prejšnje ugodnosti zapadejo ter jih ni več mogoče uveljaviti.promo 
Na vrh